Bestyrelsen

Den 22. marts 2023 afholdtes den ordinære generalforsamling.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Bestyrelsen

Gudrun Møller, formand – publikumschef@gmail.com

Søren Figgé, næstformand – sfprincipia@gmail.com

Per Grunnet, kasserer – pergrunnet@hotmail.com

Erik Rønholt, sekretær og web-master – kunstklubbenfaxe@gmail.com

Margit Jørgensen, bestyrelsesmedlem– margitjsol@hotmail.com

Birgit Skude, bestyrelsesmedlem – skudebirgit@gmail.com

Annette Rasmussen, bestyrelsesmedlem – agrjac@hotmail.com

Suppleanter:

Anita Figgé, 1. suppleant – anmafi1964@gmail.com

Ulla Harne, 2. suppleant – ullaharne@hotmail.com

Kontakt bestyrelsen:

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen på ovenstående mailadresser                        

– eller sekretæren på kunstklubbenfaxe@gmail.com eller telefon 60 93 92 18

1. række fra venstre:

Birgit Skude, Gudrun Møller, Annette Rasmussen og Margit Jørgensen.

2. række fra venstre:

Per Grunnet, Erik Rønholt og Søren Figgé