Kunstklubben Faxe - Persondatapolitik

Kunstklubben Faxe arbejder for at udbrede kendskab til kunst til medlemmerne af foreningen, og gerne også til andre interesserede, som kan tilmelde sig enkeltarrangementer og modtage Nyhedsbrevet med information om klubbens aktiviteter.

Indsamling af personoplysninger

For at have en registrant over medlemmerne, og for at kunne sende Nyhedsbreve til dem og andre interesserede bruger vi:
: for- og efternavn
: mailadresse

Samtykke

Ved indmeldelse i foreningen accepterer man at modtage Nyhedsbrev. Andre interesserede kan tilmelde sig Nyhedsbrevet ved direkte henvendelse til bestyrelsens sekretær.

Videregivelse af oplysninger

Personoplysningerne behandles på sekretærens, formandens og kassererens computer. Der sendes meddelelser og Nyhedsbreve ud via gmail.

Afmelding af Nyhedsbreve

Nyhedsbrevene kan afmeldes ved henvendelse til sekretæren

kunstklubbenfaxe@gmail.com

Brug og opbevaring af personoplysninger

Personoplysningerne bruges til information om aktiviteter og til administration af medlemskabet af Kunstklubben. Vi giver ikke dine oplysninger videre til tredjemand.
Vi gemmer oplysningerne så længe du er medlem af klubben eller er tilmeldt Nyhedsbrevet. 
Herefter højst i 2 år.

Dine rettigheder

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener at vores behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav

Skriv til os, hvis

: du ønsker at få adgang til dine persondata

: ønsker at få dine persondata rettet eller slettet

: ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata i forbindelse med Nyhedsbrevet eller medlemskabet

: ønsker at klage til Datatilsynet

Vi svarer senest 1 uge efter, vi har fået din henvendelse

Kontaktoplysninger og dataansvarlig

Sekretæren i Kunstklubben Faxe

kunstklubbenfaxe@gmail.com